E-urząd

 

eAdministracja jest to rozpoczęcie oraz udoskonalanie stosowania usług internetowych przez administrację państwa. Powstał w celu zwiększenia jakości świadczonych usług, natomiast wymaga od służb publicznych nowych umiejętności oraz zmian organizacyjnych.

Program eAdministracja realizowany jest na dwóch platformach. Pierwsza z nich to analiza dostępnych informacji o szkoleniach oraz programach podnoszenia kwalifikacji merytorycznych pośród osób urzędujących w administracji publicznej, a następnie stworzenie raportu pokazującego efektywność wprowadzania programów rozwojowych i równości dostępu do informacji na temat projektów dofinansowanych ze środków publicznych - w szczególności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kolejną platformą wsparcia jest jedyny w swoim rodzaju program szkoleniowy z zakresu elektronicznej administracji, który zostanie skierowany do wszystkich kadr administracji publicznej w całej Polsce. Program obejmuje 90 godzin tematycznych kursów dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych z zastosowaniem nowoczesnej administracji publicznej i realizowany jest w trybie zdalnego nauczania poprzez informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn - na specjalnej platformie e-Learningowej.

Po ukończeniu szkolenia programu eAdministracja - otrzymuje się europejski certyfikat informatyczny dla kadry nowoczesnej wydawany przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli. Jest on wydawany w formie papierowej oraz elektronicznej - w języku angielskim.

Na 90 godzin kursu składają się wykłady, laboratoria oprogramowania oraz konsultacje merytoryczne. Realizacja nie może przekroczyć 3 miesięcy - czyli przed upływem tego czasu od daty rozpoczęcia szkolenia uczestnik musi przystąpić do procesu egzaminacyjno-certyfikacyjnego, który prowadzony jest na tej samej platformie CompLearn.

Udział w programie eAdministracja mogą wziąć wszyscy pracownicy zatrudnieni w urzędach administracji publicznej w całym kraju. Bezpłatne jest zarówno realizowanie szkolenia, jak i procedura egzaminacyjno-certyfikacyjna. Dzięki współfinansowaniu programu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego - udział nie wiąże się z jakimikolwiek wydatkami.

W celu wzięcia udziału w tym programie, należy się zarejestrować w portalu eAdministracja.pl

 

 

{fshare}

internet business

© eBiznesOnline. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.