PL ID

PL IDPL.ID jest to wielofunkcyjny, elektroniczny dowód osobisty, który powinien “wkroczyć do naszych portfeli” na samym początku 2013 r. Wzbogacony o mikroprocesor - będzie zawierał nasz podpis elektroniczny oraz przede wszystkim wprowadzi nas w nową - zinformatyzowaną epokę.

Dzięki pl.ID obywatel nie będzie musiał wielokrotnie podawać tych samych informacji do wielu rejestrów, ponieważ wszystkie będą połączone z jednym źródłem.

Funkcjonalność

Spełni funkcję klucza umożliwiającego dostęp do znajdujących się w rejestrach państwowych danych dotyczących obywatela dzięki czemu w przypadku konieczności dołączenia dodatkowych dokumentów (np. zaświadczeń, odpisów) znajdujących się w innych urzędach - wszystko zrobią za nas urzędnicy drogą elektroniczną, a nie jak dotychczas - kiedy musimy wykonać całą robotę w tradycyjny sposób.

W ramach projektu zmodyfikowane zostaną również procesy zasilania rejestrów osobowych oraz przebudowane będą mechanizmy wymiany informacji pomiędzy kluczowymi dla spraw obywatelskich rejestrami. Wprowadzony zostanie także mechanizm pobierania danych z zakresu aktów stanu cywilnego.

Dzięki realizacji projektu zostaną zniesione bariery administracyjne, tym samym stworzone zostaną warunki dla rozwoju zintegrowanych usług publicznych - czyli tak zwane “jedno okienko”.

Prostota, skuteczność oraz błyskawiczność dostępu do informacji ułatwi procedury związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców oraz usprawni przepływ informacji pomiędzy różnymi szczeblami administracji, a ich klientem.

Bezpieczeństwo

Na szczęście wprowadzanie nowego projektu nie przewiduje zbierania dodatkowych informacji o obywatelu - w stosunku do stanu obecnego, ani zmiany zasad ich udostępniania.

Dane organy państwowe będą posiadać dostęp jedynie do ściśle określonych informacji, które będą niezbędne do realizacji powierzonych im zadań.

Koordynacją działań w zakresie projektowania, certyfikacji i bezpieczeństwa elektronicznych dowodów tożsamości oraz przekazywaniem danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) jest Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (DEPiT MSWiA).

 

 

{fshare}

internet business

© eBiznesOnline. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.