Profil Zaufany

Profil zaufany

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

 

Do czego służy?

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.Jak uzyskać profil zaufany?

Aby uzyskać profil zaufany należy:

I sposób – dla wszystkich obywateli:
1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Jak działa?

Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym a następnie wniosek wysyła do urzędu.

proces profil zaufany

 

Czy każdą sprawę można załatwić za pomocą profilu zaufanego?

Mogą pojawić się szczególne przypadki usług, dla których prawo wymaga stosowania bezpiecznego podpisu weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, z różnych względów np. technicznych, bezpieczeństwa, czy też stosowanych standardów.

Różnice pomiędzy profilem zaufanym a podpisem zawartym w dowodzie osobistym

Głównym celem profilu zaufanego oraz podpisu osobistego, który będzie zawarty w nowym dowodzie osobistym jest możliwość potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Nie oznacza to jednak, że te narzędzia się dublują, ponieważ:

 • posługiwanie się profilem zaufanym nie wymaga żadnego dodatkowego urządzenia i oprogramowania w przeciwieństwie do nowego dowodu osobistego.

 • z profilu zaufanego można korzystać z dowolnego miejsca, 24/h – potrzebny jest tylko dostęp do internetu.

 • o założenie profilu zaufanego będzie mógł wystąpić każdy obywatel w dowolnej i dogodnej dla niego chwili. Natomiast nowe dowody osobiste będą wydawane tylko dla osób, dla których wydanie dowodu lub jego wymiana jest uzasadniona prawnie, np. pierwsze wydanie dowodu, wymiana z powodów zmiany adresu zameldowania lub zmiany nazwiska.

 

Najpopularniejsze sprawy, które można załatwić poprzez platformę ePUAP:

 

Sprawy obywatelskie:

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),
 • dopisanie do spisu wyborców,
 • odpisy z ksiąg stanu cywilnego.

Przedsiębiorczość:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pomoc społeczna

 • zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej,
 • zwrot nadpłaconych składek na wniosek płatnika,
 • pomoc w sytuacji kryzysowej,
 • przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Budownictwo i mieszkania:

 • najem lokali użytkowych,
 • nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
 • pozwolenie na budowę,
 • nadanie numeru porządkowego nieruchomości,
 • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Edukacja:

 • dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 • wniosek o stypendium szkolne,
 • dofinansowanie zakupu podręczników,
 • rejestracja na uczelnię wyższą (UJ).

Podatki, opłaty, cła:

 • umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny,
 • umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych,
 • deklaracja DR-1 na podatek rolny.

Motoryzacja i transport:

 • wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych,
 • wydanie wtórnika prawa jazdy,
 • weryfikacja on-line danych prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego z rejestrem CEK i CEP.

Kultura, sport i turystyka:

 • pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej,
 • zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego.

MAC

 

 

 

internet business

© eBiznesOnline. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.