Historia

Giełda

Większość osób w Polsce kojarzy Giełdę z początkiem lat 90-tych, jednak pierwsza giełda papierów wartościowych w naszym kraju została otworzona 12 maja 1817 roku. Sesje odbywały się w godzinach 12.00 - 13.00. Główne instrumenty jakimi obracano to weksle i obligacje, akcje pojawiły się później.

Oprócz giełdy warszawskiej istniały także giełdy papierów wartościowych w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Wilnie. Podstawowe znaczenie miała jednak giełda w Warszawie, na której koncentrowało się 90% obrotów. W 1938 r. na warszawskiej giełdzie notowano 130 papierów: obligacje (państwowe, bankowe, municypalne), listy zastawne oraz akcje. Z chwilą wybuchu II wojny światowej giełda w Warszawie została zamknięta.

 

Opracowanie szczegółowych procedur nowoczesnego obrotu giełdowego w okresie zaledwie kilku miesięcy było możliwe dzięki pomocy merytorycznej i finansowej Francji, a konkretnie Spółki Giełd Francuskich (Société de Bourses Françaises) i Centralnego Depozytu SICOVAM. Niezmiernie ważnym elementem powstającego rynku kapitałowego była regulacja prawna, którą należało opracować od początku. Pierwsza wersja projektu ustawy regulującej publiczny obrót papierami wartościowymi została opracowana w lipcu 1990 r. W dniu 22 marca 1991 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Powstały w ten sposób podstawy prawne głównych instytucji rynku kapitałowego: domów maklerskich, giełdy, funduszy powierniczych, jak również Komisji Papierów Wartościowych jako organu administracji rządowej kontrolującego i promującego rynek papierów wartościowych.

 

W niecały miesiąc po uchwaleniu przez Sejm Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, dnia 12 kwietnia 1991 r., Minister Przekształceń Własnościowych i Minister Finansów reprezentujący Skarb Państwa podpisali akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Cztery dni później, 16 kwietnia odbyła się pierwsza sesja giełdowa z udziałem 7 domów maklerskich, na której notowano akcje 5 spółek. Wpłynęło wówczas 112 zleceń kupna i sprzedaży, a łączny obrót giełdy wyniósł 1.990 zł (2 tys. US$). Nie bez znaczenia była pomoc merytoryczna i finansowa Francji, a dokłanie Spółki Giełd Francuskich (Société de Bourses Françaises) i Centralnego Depozytu SICOVAM. Nasz system notowa wzorował się właśnie na sprawdzonych już rozwiązaniach.

Dnia 09.11.2010 r Giełda zadebiutowała na rynku i obecnie również jej akcje są w obrocie.

 

Czytaj więcej...

Dni bez sesji w 2011 r.

 • Czwartek, 6 stycznia
 • Piątek, 22 kwietnia
 • Poniedziałek, 25 kwietnia 
 • Wtorek, 3 maja 
 • Czwartek, 23 czerwca 
 • Poniedziałek, 15 sierpnia 
 • Wtorek, 1 listopada 
 • Piątek, 11 listopada 
 • Poniedziałek, 26 grudnia.

Dni bez sesji w 2012 r.

 • Piątek 6 stycznia
 • Piątek 6 kwietnia
 • Poniedziałek 9 kwietnia
 • Wtorek 1 maja
 • Czwartek 3 maja
 • Czwartek 7 czerwca
 • Środa 15 sierpnia
 • Czwartek 1 listopada
 • Poniedziałek 24 grudnia
 • Wtorek 25 grudnia
 • Środa 26 grudnia
 • Poniedziałek 31 grudnia

Źródło: www.gpw.pl

internet business

© eBiznesOnline. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.