Regulamin

regulamin

Informacje podstawowe

 

Portal eBo.edu.pl jest serwisem informacyjnym o tematyce eBiznesu, nie ma powiązania z żadną instytucją czy firmą.

Użytkownikiem serwisu jest osoba korzystająca z serwisu eBo.edu.pl, niezależnie od faktu dokonania rejestracji, umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Postanowienia ogólne:

 • Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu.
 • Warunkiem korzystania z serwisu eBo.edu.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia regulaminu.
 • Wszelkie prawa do serwisu eBo.edu.pl, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują autorom serwisu.

Wypowiedzi użytkowników eBo.edu.pl

 • Wypowiedzią użytkownika w serwisie jest jakikolwiek fragment informacji umieszczony przez użytkownika w eBo.edu.pl. Są to wypowiedzi umieszczane pod artykułami, na forum, prezentowane do wglądu dla innych użytkowników.
 • Wszystkie wypowiedzi na eBo.edu.pl są prywatnymi opiniami użytkowników i autorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść. Za treść wypowiedzi odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.
 • Wypowiedzi nie są modyfikowane przed lub po opublikowaniu, jednak autorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do ich usuwania i niepublikowania.
 • Autorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do udostępniania danych użytkownika oraz treści jego wypowiedzi w przypadku wystąpienia takiego obowiązku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niezależnie od innych postanowień, autorzy serwisu nie odpowiadają również:

 • za sposób korzystania przez użytkowników z serwisu eBo.edu.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
 • za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie eBo.edu.pl, w tym w szczególności zawarte w komentarzach, plikach graficznych oraz szkody wynikłe z tego tytułu,
 • z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu eBo.edu.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich.

Postanowienia końcowe:

 • Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji na stronie        

  http://ebo.edu.pl/index.php/pl/regulamin

 • Autorzy serwisu zastrzegają sobie zmiany regulaminu, przy czym obowiązująca wersja regulaminu jest dostępna na stronie 

  http://ebo.edu.pl/index.php/pl/regulamin

 • Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na powołanej stronie.
 • Każdy użytkownik jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania treści regulaminu przed każdorazowym rozpoczęciem korzystania z serwisu.

internet business

© eBiznesOnline. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.